Nasze zadania na rzecz gospodarki:

  1. działanie na rzecz wykorzystania właściwych dla danego terenu źródeł energii;
  2. promowanie energii geotermalnej jako dobra i wyłącznej własności gmin;
  3. działalność prowadząca do przekształcenia wszystkich ujęć wód geotermalnych i sieci cieplnych w niezbywalną własność samorządów lokalnych (gmina, powiat, województwo);
  4. wspieranie tworzenia krajowych spółek prawa handlowego związanych z wykorzystaniem energii odnawialnych z większościowym udziałem samorządów terytorialnych;
  5. udział we właściwym diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się gospodarka gmin, innych szczebli terytorialnych oraz Państwa i przewidywaniu kierunków zmian ich gospodarki;
  6. promowanie dogodnych warunków dla wykorzystania energii odnawialnych;
  7. działalność na rzecz ochrony środowiska.