Skład Zarządu Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój - Geotermia w Polsce im. św. Królowej Jadwigi

Marek Kaźmierczak - Prezes

Jan Stanisław Wójcik - Sekretarz

Irena Topolska - Skarbnik

Jerzy Piotr Bednarek - członek Zarządu

Paweł Fornalski - członek Zarządu

Stanisław Nowak - członek Zarządu

Waldemar Śliwkiewicz - członek Zarządu